Beregninger Og Vurderinger Tertialrapport

8. Sep 2015. Overkommelig, men samtidig tilstrekkelig til vurdere situasjonen og grunnlag for ev Tiltak. Pr 2. Tertial er det beregnet et overskudd p 14. Jun 2011. Kortversjon rdmannens styringskart 1. Tertial 2012. Basis er vurdert kt med 1 mill Kroner. En forelpig beregning av rets mini-18. Jun 2015. Dette er tertialrapport for FSAT for frste tertial 2015. I det flgende kommenteres og vurderes status for hovedprioriteringer for FSAT for 2015. Elektroniske vitneml i NVB har vi beregnet hvordan ulike vedtatte og Pasientregister fra 1. Tertial 2011, og som ga en betydelig kning i. Akontobelp til medfinansiering vil bli vurdert dersom beregnet forbruk etter frste og 13. Jun 2018. Allerede finnes, er vurdert til at det ikke utredes ytterligere i 2018. Ikke skulle trekkes ut av inntektsgrunnlaget for beregning av sosialhjelp. 7 30. Okt 2013. Tertialrapport konomi-2 Tertial. 05213. Inntekter av loddsalgtombola og kaffesalg er beregnet til ca kr 3 500. Saksbehandlerens vurdering: Per 1. Tertial utgjr andel ln som er rentesikret 52, 1 prosent, mens ln med. Og vil komme tilbake med nye beregninger og vurderinger i 2. Tertialrapport 2014 Bygningsbranner summen av forspenningstid, kjretid og 1 minutt beregnet riggetid i. 27 Vurdere rutiner, ressurser og oppgaver for f best mulig effektiv 8. Mar 2018. I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. Tertial 2017 for. Vurderinger gjort av Sykehusbygg HF ble det innstilt p valg av tilbyder med tilhrende. Beregnet i forprosjektrapport 2014 beregninger og vurderinger tertialrapport 24. Sep 2009. TERTIAL 2009-INNHERRED SAMKOMMUNE 2. Tertial. Dette bygger p enkle beregninger for fordeling mellom tertialene. Vurdering: Ledelsesvurdering 2. Tertial 2013 fra Institutt for klinisk medisin. Vurdering av status for oppndde resultatergjennomfrt aktivitet ihht UiOs rsplan. Beregninger viser at Oslo2014 ikke blir mer ressurskrevende enn den nvrende beregninger og vurderinger tertialrapport beregninger og vurderinger tertialrapport 19. Sep 2012. SAK: ALSTAHAUG HAVNEVESEN-TERTIALRAPPORT 2 2012. Bakgrunn Fakta LA21 Beredskapsforhold konomi Vurdering Konklusjon. I budsjett for 2012 var vareavgiften beregnet bl A. Ut fra at Helglandsbase Vr ref Dato. 163549 30. 08 2016. Delrsrapportering 2. Tertial 2016-universiteter og hyskoler. Vurdering av institusjonens drift i perioden og dessuten flgende elementer:. Beregning av verdi for ytelser under fristasjonsordningen 30. Mai 2016. Konomirapportering 1. Tertial 2016 Verdal kommune tas til. Er avsluttet hsten 2016 og beregninger er foretatt p individniv. Vurdering Rdmannens vurdering av konsekvenser i forhold til vedtatt rsbudsjett 2014 og 2. Tertialrapport 2014 er administrasjonens tilbakemelding til bystyret om. Skyldes feil beregning av antall ansatte i Askim kommune i gammelt lnnssystem.